На територији Града, екипе Јавног комуналног предузећа Шумадија Крагујевац, у складу са Програмом одржавања комуналне инфраструктуре, у среду, 15. маја, обављају следеће радове:

- асфалтирање ударних рупа у улицама Обилићева (МЗ Стара радничка колонија) и Гружанска (МЗ Палилуле)

- припрема за асфалтирање Смедеревске улице (МЗ Станово) и улице Марка Миљанова (МЗ Вашариште)

- постављање аутобуских стајалишта у Горњомилановачкој улици (МЗ Шумарице)

- насипање каменим материјалом и ваљање на територији МЗ Каменица

- поправка оштећене и уградња недостајуће вертикалне сигнализације на територији МЗ Ердоглија, МЗ Центар града и МЗ Лепеница

- ручно чишћење и прочишћавање пешачких стаза, тротоара и платоа, сакупљање папира са јавних површина, машинско чишћење саобраћајница, као и ноћно прање улица у складу са Програмом одржавања јавне хигијене

- дневно прање улица Југословенска (МЗ Белошевац) и Браће Николић (МЗ Бубањ)

- кошење вегетације дуж локалног пута Корман - Комарице

- кошење уређених зелених површина на територији МЗ Лепеница, МЗ Багремар и МЗ Станово

- орезивање дрвећа на територији МЗ Лепеница

- замена светиљки јавног осветљења које нису у функцији на територији МЗ Пивара и МЗ Страгари, као и отклањање кварова на мрежи јавног осветљења на територији Града