На територији Града, екипе Јавног комуналног предузећа Шумадија Крагујевац, у складу са Програмом одржавања комуналне инфраструктуре, у петак, 17. маја, обављају следеће радове:

- асфалтирање ударних рупа у улицама Гружанска (МЗ Палилуле), Дрварска и Тршћанска (МЗ 21.октобар)

- припрема за асфалтирање улица Смедеревска (МЗ Станово), Марка Миљанова (МЗ Вашариште) и Делиградска (МЗ Ердоглија)

- постављање аутобуских стајалишта у Горњомилановачкој улици (МЗ Шумарице)

- насипање каменим материјалом и ваљање на територији МЗ Каменица

- обележавање хоризонталне сигнализације - пешачких прелаза и ознака на коловозу на раскрсници улица Кнеза Михаила и Лепенички булевар, као и у улицама Вука Караџића (МЗ Центар) и Косовска (МЗ Пивара)

- обележавање хоризонталне сигнализације - средишне и разделне линије у Авалској улици (МЗ Аеродром)

- поправка оштећене и уградња недостајуће вертикалне сигнализације на територији МЗ Шумарице, МЗ Вашариште и МЗ Ердоглија

- ручно чишћење и прочишћавање пешачких стаза, тротоара и платоа, сакупљање папира са јавних површина, машинско чишћење саобраћајница, као и ноћно прање улица у складу са Програмом одржавања јавне хигијене

- дневно прање улица Спасеније Цане Бабовић (МЗ Багремар) и Стојана Протића (МЗ Лепеница)

- кошење вегетације дуж локалног пута Грбице - Селиште - Шљивовац

- кошење уређених зелених површина на територији МЗ Лепеница, МЗ Багремар и МЗ Палилуле

- орезивање дрвореда у улицама Радоја Домановића (МЗ Вашариште), Димитрија Туцовића (МЗ Стара радничка колонија) и Илинденска (МЗ Багремар)

- орезивање живе ограде и шибља на територији МЗ Вашариште и МЗ Лепеница

- замена светиљки јавног осветљења које нису у функцији на територији МЗ Доња Сабанта и МЗ Страгари - Котража, као и отклањање кварова на мрежи јавног осветљења на територији Града.