Град Крагујевац, Универзитет у Крагујевцу и још шест партнера из Хрватске, Грчке и са Кипра учесници су „Вештачка интелигентна платформа за подршку ученицима проценом њихових вештина извођења кроз предиктивне моделе креиране на основу њихових вештина писања“ (AISE) а који финансира ERASMUS+ програм.

Циљ пројекта је развој платформе која ће примењивати технике базиране на вештачкој интелигенцији. Платформу ће користити образовне заједница за аутоматизовано оцењивање вештина средњошколаца употребом алгоритама за предикцију. Различите технике базиране на вештачкој интелигенцији биће примењене на неструктурирани текст сакупљен од наставника из Грчке, Кипра, Хрватске и Србије, а ради издвајања образаца и увида за обезбеђивање платформе за предикцију.

Чланица Градског већа за здравствену и социјалну заштиту, Јелена Павић, истакла је да ће платформа за предвиђање бити од великог значаја за средњошколску заједницу. Вештачка интелигенција представља један од најважнијих технолошких напредака нашег доба са широким спектром примена и утицаја на различите аспекте друштва, укључујући и образовање. У образовању, вештачка интелигенција може бити значајна у домену персонализованог учења, јер омогућава креирање прилагођених програма учења који одговарају индивидуалним потребама ученика, али и за ефикасније оцењивање, где алгоритми могу дати препоруке за оцењивање тестова и задатака, чиме се, појашњава Павић, смањује оптерећење наставника и омогућава бржа повратна информација ученицима.

Главне активности везане су за научна и истраживачка испитивања есеја средњошколаца. Користиће се технологије вештачке интелигенције, како би се произвели, оценили и валидирали веома примењиви модели. Проблем са којим се суочавају наставници везан је за општу процену вештина њихових ученика. Од велике је важности да се на одговарајући начин искористе сви доступни подаци како би се створила најбоља доступна процена ученика о њиховим личним вештинама и навикама. Примена предиктивних модела из технологија заснованих на вештачкој интелигенцији може подржати школу, наставнике и образовну заједницу да креирају нове врсте мера за мерење учинка ученика. Укупна вредност пројекта који траје до краја 2026. године износи је 400.000 €.

Резултати пројекта биће креирање образовног материјала за оцењивање вештина средњошколаца из четири европске земље, дизајнирање и примена модела за обраду података заснованих на различитим техникама вештачке интелигенције, креирање низа предиктивних модела за оцењивање вештина ученика, као и заједнички развој и примена платформе која ће бити коришћена за регистрацију сакупљеног материјала.