На територији Града, екипе Јавног комуналног предузећа Шумадија Крагујевац, у складу са Програмом одржавања комуналне инфраструктуре, у понедељак, 20. маја, обављају следеће радове:

- асфалтирање ударних рупа у улицама Гружанска (МЗ Палилуле), Милице Срећковић и Тршћанска (МЗ 21.октобар)

- припрема за асфалтирање улица Смедеревска (МЗ Станово) и Делиградска (МЗ Ердоглија)

- насипање каменим материјалом и ваљање Улице Бата Лакина (МЗ Петровац) и на територији МЗ Каменица

- поправка оштећене и уградња недостајуће вертикалне сигнализације на територији МЗ Ердеч, МЗ Грошница, МЗ Велико поље, МЗ Илићево и МЗ Маршић

- ручно чишћење и прочишћавање пешачких стаза, тротоара и платоа, сакупљање папира са јавних површина, машинско чишћење саобраћајница, као и ноћно прање улица у складу са Програмом одржавања јавне хигијене

- дневно прање Улице Октобарских жртава (МЗ Грошница)

- кошење вегетације дуж локалног пута Грбице - Селиште - Шљивовац

- кошење уређених зелених површина на територији МЗ Палилуле, МЗ Багремар и МЗ Народни херој Филип Кљајић

- крчење и сеча непожељне вегетације у Улици Светозара Марковића (МЗ 1.мај)

- замена светиљки јавног осветљења које нису у функцији на територији МЗ Виногради и МЗ Станово, као и отклањање кварова на мрежи јавног осветљења на територији Града.