На територији Града, екипе Јавног комуналног предузећа Шумадија Крагујевац, у складу са Програмом одржавања комуналне инфраструктуре, у уторак, 21. маја, обављају следеће радове:

- асфалтирање ударних рупа у Гружанској улици (МЗ Палилуле) и на територији МЗ Пајазитово

- припрема за асфалтирање у улицама Смедеревска (МЗ Станово) и Делиградска (МЗ Ердоглија)

- насипање каменим материјалом и ваљање улица на територији МЗ Каменица

- обележавање хоризонталне сигнализације - аутобуских стајалишта у Улици Краљевачког батаљона (МЗ Корићани)

- обележавање хоризонталне сигнализације - средишне и разделне линије у Улици Интернационалних бригада (МЗ Угљешница)

- ручно чишћење и прочишћавање пешачких стаза, тротоара и платоа, сакупљање папира са јавних површина, машинско чишћење саобраћајница, као и ноћно прање улица у складу са Програмом одржавања јавне хигијене

- дневно прање улица Октобарских жртава и Блаже Хаџивуковића (МЗ Велико Поље)

- кошење вегетације дуж локалног пута Грбице - Селиште - Шљивовац

- кошење уређених зелених површина на територији МЗ Палилуле, МЗ Багремар, МЗ Лепеница и МЗ Пивара

- крчење и сеча непожељне вегетације у Улици Светозара Марковића (МЗ 1.мај)

- поправка светиљки јавног осветљења које нису у функцији на територији МЗ Станово и МЗ Пајазитово, као и отклањање кварова на мрежи јавног осветљења на територији Града.