На територији Града, екипе Јавног комуналног предузећа Шумадија Крагујевац, у складу са Програмом одржавања комуналне инфраструктуре, у среду, 22. маја, обављају следеће радове:

- асфалтирање ударних рупа на територији МЗ Илићево и МЗ Грбице

- припрема за асфалтирање и улицама Смедеревска (МЗ Станово), Делиградска (МЗ Ердоглија) и Марка Миљанова (МЗ Бубањ)

- насипање каменим материјалом и ваљање улица на територији МЗ Каменица

- обележавање хоризонталне сигнализације - аутобуских стајалишта у Улици Краљевачког батаљона (МЗ Корићани)

- обележавање хоризонталне сигнализације - средишне и разделне линије у улицама Миодрага Влајића Шуке и Владимира Роловића (МЗ Аеродром)

- ручно чишћење и прочишћавање пешачких стаза, тротоара и платоа, сакупљање папира са јавних површина, машинско чишћење саобраћајница, као и ноћно прање улица у складу са Програмом одржавања јавне хигијене

- дневно прање Улице Блаже Хаџивуковића (МЗ Велико поље)

- кошење вегетације дуж локалног пута Селиште - Шљивовац

- кошење уређених зелених површина на територији МЗ Станово, МЗ Багремар, МЗ Шумарице и МЗ Палилуле

- крчење и сеча непожељне вегетације у Улици Светозара Марковића (МЗ 1.мај)

- орезивање шибља и живе ограде на територији МЗ Центар

- замена светиљки јавног осветљења које нису у функцији на територији МЗ Станово и Ђурисела, као и отклањање кварова на мрежи јавног осветљења на територији Града.