Резултати испитивања микробиолошке и хигијенске исправности воде за пиће на јавним чесмама са изворском водом показали су да је од 10 анализираних узорака за употребу безбедна и исправна вода на три јавне чесме у Дивостину, Белошевцу и на Бубњу.

После испитиваних параметара, микробиолошка неисправност уочена је на узорцима са јавних чесама у Шумарицама, Теферичу, Ждраљици, Букуровцу, на извору Каповац, у Петровцу и на Грујиној чесми. Узорковање је извршено 21. маја 2024. године од стране надлежне установе, Института за јавно здравље.