На територији Града, екипе Јавног комуналног предузећа Шумадија Крагујевац, у складу са Програмом одржавања комуналне инфраструктуре, у четвртак, 23. маја, обављају следеће радове:

- израда банкина на територији МЗ Пајазитово

- припрема за асфалтирање у Делиградској улици (МЗ Ердоглија)

- чишћење канала на територији МЗ Ждраљица

- поправка оштећене и уградња недостајуће вертикалне сигнализације на територији Града

- ручно чишћење и прочишћавање пешачких стаза, тротоара и платоа, сакупљање папира са јавних површина, машинско чишћење саобраћајница, као и ноћно прање улица у складу са Програмом одржавања јавне хигијене

- дневно прање Улице Драгољуба Миловановића Деме (МЗ Велико поље)

- кошење вегетације дуж локалног пута Селиште - Шљивовац

- кошење уређених зелених површина на територији МЗ Станово, МЗ Багремар, МЗ Бресница и МЗ Палилуле, као и у Великом парку (МЗ Вашариште)

- крчење и сеча непожељне вегетације у Улици Светозара Марковића (МЗ 1.мај)

- орезивање шибља и живе ограде на територији МЗ Палилуле

- замена светиљки јавног осветљења које нису у функцији на територији МЗ Станово и Ђурисела, као и отклањање кварова на мрежи јавног осветљења на територији Града.