Дана 23. маја 2024. године уколико временски услови дозволе изводиће се радови на следећим локацијама:

- на изградњи дечијег вртића у Улици Жанке Стокић бб, у насељу Ердеч,

- на реконструкцији водоводне линије у улицама Боривоја Петровића и Аугуста Цесарца (ЈКП „Водовод и канализација“).