На територији Града, екипе Јавног комуналног предузећа Шумадија Крагујевац, у складу са Програмом одржавања комуналне инфраструктуре, у петак, 24. маја, обављају следеће радове:

- асфалтирање ударних рупа у Улици Кошутњачко брдо (МЗ Илићево) и у Цветној улици (МЗ Денино брдо)

- припрема за асфалтирање у Делиградској (МЗ Ердоглија) и Смедеревској улици (МЗ Станово)

- насипање каменим материјалом и ваљање у МЗ Каменица

- обележавање хоризонталне сигнализације - пешачки прелази и друге ознаке на коловозу на раскрсници улица Саве Ковачевића и Миодрага Влајића Шуке (МЗ Бубањ)

- ручно чишћење и прочишћавање пешачких стаза, тротоара и платоа, сакупљање папира са јавних површина, машинско чишћење саобраћајница, као и ноћно прање улица у складу са Програмом одржавања јавне хигијене

- дневно прање улица Солунска и Петра Драпшина (МЗ Мале Пчелице - ново насеље)

- кошење вегетације дуж локалног пута Селиште – Шљивовац - Поскурице

- кошење уређених зелених површина на територији МЗ Палилуле, МЗ Бубањ, МЗ Пивара и МЗ Народни херој Филип Кљајић

- садња летње декоративне расаде на територији МЗ Центар

- орезивање шибља и живе ограде на територији МЗ Бубањ

- замена светиљки јавног осветљења које нису у функцији на територији МЗ Станово и МЗ Прекопеча, као и отклањање кварова на мрежи јавног осветљења на територији Града.