На територији града, екипе Јавног комуналног предузећа Шумадија Крагујевац, у складу са Програмом одржавања комуналне инфраструктуре, у петак, 7. јуна, обављају следеће радове:

- асфалтирање ударних рупа у улицама др Јована Ристића и Ужичке републике (МЗ Бресница)

- припрема за асфалтирање у улицама Делиградска (МЗ Ердоглија) и Момчила Гаврића (МЗ Дивостин)

- санирање улица после падавина - Цељска и Лимска (МЗ Угљешница)

- израда аутобуских стајалишта у Горњомилановачкој улици (МЗ Шумарице)

- израда банкина у Смедеревској улици  (МЗ Станово)

- поправка оштећене и уградња недостајуће вертикалне сигнализације на територији МЗ Центар града и МЗ Палилуле

- обележавање хоризонталне сигнализације - пешачких прелаза и осталих ознака на коловозу на раскрсници улица Булевар краљице Марије и Илинденска (МЗ Багремар)

- ручно чишћење и прочишћавање пешачких стаза, тротоара и платоа, сакупљање папира са јавних површина, машинско чишћење саобраћајница, као и ноћно прање улица у складу са Програмом одржавања јавне хигијене

- дневно прање Солинске улице (МЗ Угљешница)

- крчење вегетације дуж локалног пута Корман - Комарице

- кошење уређених зелених површина на територији МЗ Бубањ, МЗ Стара радничка колонија и МЗ Сушица

- орезивање шибља и живе ограде на територији МЗ Бубањ

- садња летње расаде у Спомен-парку „Крагујевачки октобар“ (МЗ 21.октобар)

- замена светиљки јавног осветљења које нису у функцији на територији МЗ Драча и МЗ Десимировац, као и отклањање кварова на мрежи јавног осветљења на територији града