Дана 10. јуна 2024. године, уколико временски услови дозволе, изводиће се радови на следећим локацијама:

- На изградњи дечијег вртића у насељу Ердеч, у Улици Жанке Стокић бб

- Реконструкција водоводних прикључака у Улици Аугуста Цесарца (ЈКП „Водовод и канализација“)

- Реконструкција водоводне линије у улицама Чика Матиној и Михаила Пупина (ЈКП „Водовод и канализација“)

- Реконструкција спортског терена у Улици Војводе Путника

- У оквиру Пројекта „Чиста Србија“ изводиће се радови на изградњи недостајуће канализационе линије у Црновршкој улици, насеље Бресница – сређивање улице и Даросавској улици, насеље Бресница – ископ