На територији Града, екипе Јавног комуналног предузећа Шумадија Крагујевац, у складу са Програмом одржавања комуналне инфраструктуре, у понедељак, 10. јуна, обављају следеће радове:

- асфалтирање ударних рупа у улици Октобарских жртава (МЗ Грошница)

- припрема за асфалтирање у улицама Делиградска (МЗ Ердоглија) и Момчила Гаврића (МЗ Дивостин)

- санирање улица после падавина - Цељска и Лимска (МЗ Угљешница)

- поправка оштећене и уградња недостајуће вертикалне сигнализације на територији МЗ Центар града, МЗ Ердоглија и МЗ Вашариште

- обележавање хоризонталне сигнализације - пешачких прелаза и осталих ознака на коловозуна раскрсници улица Драгослава Срејовића и Париске комуне (МЗ Лепеница)

- обележавање хоризонталне сигнализације - пешачких прелаза и осталих ознака на коловозу на раскрсници улица Лепенички булевар и Града Сирена (МЗ Бубањ)

- ручно чишћење и прочишћавање пешачких стаза, тротоара и платоа, сакупљање папира са јавних површина, машинско чишћење саобраћајница, као и ноћно прање улица у складу са Програмом одржавања јавне хигијене

- дневно прање улица Повленска и Млавска (МЗ Угљешница)

- крчење вегетације дуж локалног пута Корман - Комарице

- кошење уређених зелених површина на територији МЗ Центар града, МЗ Бубањ, МЗ Стара радничка колонија и МЗ Сушица

- орезивање шибља и живе ограде на територији МЗ Бубањ и МЗ 1.мај

- замена светиљки јавног осветљења које нису у функцији на територији МЗ Вињиште и МЗ Десимировац, као и отклањање кварова на мрежи јавног осветљења на територији Града