Дана 11. јуна 2024. године уколико временски услови дозволе изводиће се радови  на следећим локацијама:                                    

- На изградњи дечијег вртића у насељу Ердеч, у улици Жанке Стокић бб

- Реконструкцији водоводних прикључака у улици Аугуста Цесарца (ЈКП „Водовод и канализација“)

- Реконструкцији водоводне линије у улицама Чика Матиној и Михаила Пупина (ЈКП „Водовод и канализација“)

- На реконструкцији спортског терена у улици Војводе Путника

- У оквиру Пројекта „Чиста Србија“ изводиће се радови на изградњи недостајуће канализационе линије, и то на следећим локацијама:

            У улици Сопоћанској, насеље Бресница – припрема градилишта и почетак ископа