На територији града, екипе Јавног комуналног предузећа Шумадија Крагујевац, у складу са Програмом одржавања комуналне инфраструктуре, у уторак, 11. јуна, обављају следеће радове:

- асфалтирање Улице Момчила Гаврића (МЗ Дивостин)

- припрема за асфалтирање у улицама Делиградска (МЗ Ердоглија) и Марка Миљанова (МЗ Вашариште)

- санирање улица после падавина - Цељска и Лимска (МЗ Угљешница)

- обележавање хоризонталне сигнализације - разделне и средишне линије у улицама Атинска, Града Караре (МЗ Аеродром) и Београдска (МЗ Угљешница)

- монтажа саобраћајне опреме пута према Пројекту уређења зоне Основне школе „Станислава Сремчевића“ - техничко средство за успоравање саобраћаја у Улици Зорана Васића (МЗ Стара радничка колонија)

- уградња вертикалне сигнализације према Пројекту уређења зоне Основне школе „Станислава Сремчевића“ -  зона Основне школе „Станислава Сремчевића“ (МЗ Стара радничка колонија)

- ручно чишћење и прочишћавање пешачких стаза, тротоара и платоа, сакупљање папира са јавних површина, машинско чишћење саобраћајница, као и ноћно прање улица у складу са Програмом одржавања јавне хигијене

- дневно прање Белодримске улице (МЗ Виногради)

- кошење вегетације на територији МЗ Бубањ и МЗ 1.мај

- кошење уређених зелених површина на територији МЗ Центар града, МЗ Бубањ, МЗ Аеродром, МЗ Угљешница и МЗ Вашариште

- орезивање шибља и живе ограде на територији МЗ Бубањ и МЗ 1.мај

- замена светиљки јавног осветљења које нису у функцији на територији МЗ Опорница и отклањање кварова на мрежи јавног осветљења на територији града