На територији града, екипе Јавног комуналног предузећа Шумадија Крагујевац, у складу са Програмом одржавања комуналне инфраструктуре, у среду, 12. јуна, обављају следеће радове:

- асфалтирање ударних рупа у Улици Јанка Веселиновића (МЗ Центар града)

- припрема за асфалтирање у улицама Делиградска (МЗ Ердоглија) и Марка Миљанова (МЗ Вашариште)

- санирање улица после обилних падавина на територији МЗ Угљешница у улицама Цељска и Лимска

- обележавање хоризонталне сигнализације - разделне и средишне линије у Булевару краљице Марије (МЗ Ердоглија)

- постављање саобраћајне опреме пута према Пројекту уређења зоне Основне школе „Станислав Сремчевић“ - техничког средствa за успоравање саобраћаја у Улици Димитрија Туцовића (МЗ Стара радничка колонија)

- обележавање хоризонталне сигнализације - пешачких прелазa и осталих ознака на коловозу у улицама Булевар краљице Марије (МЗ Ердоглија) и Првослава Стојановића (МЗ Стара радничка колонија)

- ручно чишћење и прочишћавање пешачких стаза, тротоара и платоа, сакупљање папира са јавних површина, машинско чишћење саобраћајница, као и ноћно прање улица у складу са Програмом одржавања јавне хигијене

- дневно прање улица Белодримска (МЗ Виногради) и др Илије Коловића (МЗ Ердоглија)

- кошење уређених зелених површина на територији МЗ Лепеница, МЗ Бубањ, МЗ 1.мај и МЗ Аеродром

- орезивање шибља и живе ограде на територији МЗ 1.мај

- замена светиљки јавног осветљења које нису у функцији на територији МЗ Центар града и МЗ Вашариште, као и отклањање кварова на мрежи јавног осветљења на територији града.