На територији града, екипе Јавног комуналног предузећа Шумадија Крагујевац, у складу са Програмом одржавања комуналне инфраструктуре, у четвртак, 13. јуна, обављају следеће радове:

- асфалтирање ударних рупа у улицама Милована Гушића (МЗ 1.мај) и Милована Глишића (МЗ Центар града)

- припрема за асфалтирање у улицама Делиградска (МЗ Ердоглија), Марка Миљанова (МЗ Вашариште) и Светог Николе (МЗ Церовац)

- обележавање хоризонталне сигнализације - разделне и средишне линије у улицама Даничићева (МЗ Ердоглија), Првослава Стојановића, Димитрија Туцовића, Гружанска и Андре Маринковића (МЗ Стара радничка колонија)

- обележавање хоризонталне сигнализације - пешачких прелаза и осталих ознака на коловозу у улицама Радоја Домановића (МЗ Вашариште), Даничићева и Скерлићева (МЗ Ердоглија)

- обележавање хоризонталне сигнализације - пешачких прелаза и осталих ознака на коловозу у улицама Булевар Краљице Марије (МЗ Ердоглија) и Првослава Стојановића (МЗ Стара радничка колонија)

- ручно чишћење и прочишћавање пешачких стаза, тротоара и платоа, сакупљање папира са јавних површина, машинско чишћење саобраћајница, као и ноћно прање улица у складу са Програмом одржавања јавне хигијене

- дневно прање Млавске улице (МЗ Угљешница)

- кошење уређених зелених површина на територији МЗ Лепеница, МЗ Бубањ, МЗ Сушица и МЗ Аеродром

- орезивање шибља и живе ограде на територији МЗ Станово

- замена светиљки јавног осветљења које нису у функцији на територији МЗ Центар града и МЗ Шумарице, као и отклањање кварова на мрежи јавног осветљења на територији града