На територији града, екипе Јавног комуналног предузећа Шумадија Крагујевац, у складу са Програмом одржавања комуналне инфраструктуре, у петак, 14. јуна, обављају следеће радове:

- асфалтирање ударних рупа у Улици Октобарских жртава (МЗ Грошница)

- припрема за асфалтирање у Улици Светог Николе (МЗ Церовац)

- поправка светлосне сигнализације оштећене услед временских непогода на територији МЗ Палилуле, МЗ Центар града и МЗ Аеродром

- поправка оштећене и уградња недостајуће вертикалне сигнализације и опреме пута на територији МЗ Центар града, МЗ Аеродром и МЗ Виногради

- ручно чишћење и прочишћавање пешачких стаза, тротоара и платоа, сакупљање папира са јавних површина, машинско чишћење саобраћајница, као и ноћно прање улица у складу са Програмом одржавања јавне хигијене

- дневно прање улица Вука Караџића, Ђачки трг (МЗ Центар града) и Кнеза Михаила (МЗ Палилуле)

- кошење уређених зелених површина на територији МЗ Бубањ, МЗ 21.октобар, МЗ Сушица и МЗ Аеродром

- орезивање шибља и живе ограде дуж Булевара краљице Марије (МЗ Ердоглија)

- замена светиљки јавног осветљења које нису у функцији на територији МЗ Шумарице и отклањање кварова на мрежи јавног осветљења на територији града.