На територији Града, екипе Јавног комуналног предузећа Шумадија Крагујевац, у складу са Програмом одржавања комуналне инфраструктуре, у понедељак, 17. јуна, обављају следеће радове:

- асфалтирање ударних рупа у улицама Воје Радића (МЗ Стара радничка колонија), др Јована Ристића (МЗ Народни херој Филип Кљајић) и Ужичке републике (МЗ Трмбас)

- припрема за асфалтирање у улицама Јасеничка (МЗ Сушица), Марка Миљанова (МЗ Вашариште) и Светог Николе (МЗ Церовац)

- санирање улица после обилних падавина на територији МЗ Угљешница

- обележавање хоризонталне сигнализације - пешачких прелаза и осталих ознака на коловозу на раскрсницама улица Атинска и Светогорска (МЗ Аеродром), Брегалничка и Војвођанска (МЗ Сушица), као и у улицама Светогорска и Владимира Роловића (МЗ Аеродром)

- обележавање хоризонталне сигнализације - средишних и ивичних подужних линија у улицама Авалска (МЗ Сушица) и Милентија Поповића (МЗ Вашариште)

- поправка техничког средства за успоравање брзине возила у улицама Букурешка (МЗ Виногради), Београдска (МЗ Сушица) и Владимира Роловића (МЗ Аеродром)

- ручно чишћење и прочишћавање пешачких стаза, тротоара и платоа, сакупљање папира са јавних површина, машинско чишћење саобраћајница, као и ноћно прање улица у складу са Програмом одржавања јавне хигијене

- дневно прање улице Светолика Младеновића (МЗ Виногради)

- кошење уређених зелених површина на територији МЗ Стара радничка колонија, МЗ 21.октобар и МЗ Вашариште, као и корита уређеног дела реке Лепенице (МЗ Лепеница)

- орезивање шибља и живе ограде на територији МЗ Вашариште

- замена светиљки јавног осветљења које нису у функцији на територији МЗ Шумарице и МЗ Церовац, као и отклањање кварова на мрежи јавног осветљења на територији Града