Дана 17.  јуна 2024. године уколико временски услови дозволе изводиће се следећи радови:                                    

-  изградња дечијег вртића у МЗ Ердеч, у Улици Жанке Стокић бб

-  Реконструкција водоводних прикључака у улицама: Чика Матиној и Михаила Пупина (ЈКП „Водовод и канализација“)

-  реконструкција спортског терена у улици Војводе Путника

- У оквиру Пројекта „Чиста Србија“ изводиће се радови на изградњи недостајуће канализационе линије, и то:

- у Улици Сопоћанској, МЗ Бресница - ископ

- У Улици Даросавској, МЗ Бресница - ископ