На територији града Крагујевца, екипе Јавног комуналног предузећа Шумадија Крагујевац, у складу са Програмом одржавања комуналне инфраструктуре, у среду, 19. јуна, обављају следеће радове:

- асфалтирање Делиградске улице (МЗ Ердоглија)

- асфалтирање ударних рупа на територији МЗ Велике Пчелице

- припрема за асфалтирање улица Јасеничка (МЗ Сушица) и Светог Николе (МЗ Церовац)

- санирање коловоза након падавина на територији МЗ Бресница, у улицама Бокељска и Петра Јокића

- обележавање хоризонталне сигнализације – средишних и ивичних подужних линија у улицама Кнеза Милоша (МЗ Палилуле), Краља Александра I Карађорђевића и 27. марта (МЗ Центар)

- обележавање хоризонталне сигнализације - пешачки прелази и остале ознаке на коловозу у Улици Београдска (МЗ Угљешница)

- ручно чишћење и прочишћавање пешачких стаза, тротоара и платоа, сакупљање папира са јавних површина, машинско чишћење саобраћајница, као и ноћно прање улица у складу са Програмом одржавања јавне хигијене

- дневно прање Улице Лазара Мићуновића (МЗ Виногради)

- кошење уређених зелених површина на територији МЗ Вашариште, МЗ Сушица, МЗ Пивара и МЗ Лепеница

- орезивање шибља и живе ограде на територији МЗ Лепеница и МЗ Пивара

- поправка светиљки јавног осветљења које нису у функцији на територији МЗ Центар и МЗ Горња Сабанта, као и отклањање кварова на мрежи јавног осветљења на територији града Крагујевца.