На територији града, екипе Јавног комуналног предузећа Шумадија Крагујевац, у складу са Програмом одржавања комуналне инфраструктуре, у четвртак, 20. јуна, обављају следеће радове:

- асфалтирање ударних рупа у улицама Делиградска и Српских добровољаца (МЗ Ердоглија)

- припрема за асфалтирање у улицама Јасеничка (МЗ Сушица) и Светог Николе (МЗ Церовац)

- санирање коловоза након падавина на територији МЗ Белошевац у улицама Тихомира Вуксановића и Приможа Трубара

- обележавање хоризонталне сигнализације – средишних и ивичних подужних линија у улицама Змај Јовина и Града Сирена (МЗ 1.Мај)

- обележавање хоризонталне сигнализације - пешачки прелази и остале ознаке на коловозу у улицама Београдска и Авалска (МЗ Угљешница)

- ручно чишћење и прочишћавање пешачких стаза, тротоара и платоа, сакупљање папира са јавних површина, машинско чишћење саобраћајница, као и ноћно прање улица у складу са Програмом одржавања јавне хигијене

- дневно прање улица Букурешка и Вукице Митровић (МЗ Виногради)

- кошење таруп руком дуж локалног пута у Трешњеваку (МЗ Грошница)

- кошење уређених зелених површина на територији МЗ Вашариште, МЗ Сушица, МЗ Аеродром, МЗ Пивара и МЗ Лепеница

- орезивање шибља и живе ограде на територији МЗ Лепеница и МЗ Пивара

- поправка светиљки јавног осветљења које нису у функцији на територији МЗ Рамаћа и МЗ Горња Сабанта, као и отклањање кварова на мрежи јавног осветљења на територији града.