На територији Града, екипе Јавног комуналног предузећа Шумадија Крагујевац, у складу са Програмом одржавања комуналне инфраструктуре, у понедељак, 24. јуна, обављају следеће радове:

- припрема за асфалтирање у улицама Јасеничка (МЗ Сушица) и Светог Николе (МЗ Церовац)

- ручна израда банкина у Улици Момчила Гаврића (МЗ Дивостин)

- санирање коловоза након падавина у улицама Авијатичара Петровића (МЗ Бресница) и Иванковачка (МЗ Теферич)

- поправка бехатон плоча на Тргу Народних хероја код Златне Руже (МЗ Центар града)

- обележавање хоризонталне сигнализације - средишних и ивичних подужних линија у улицама Радоја Домановића (МЗ Вашариште) и Саве Ковачевића (МЗ Бубањ)

- обележавање хоризонталне сигнализације - пешачких прелаза и осталих ознака на коловозу у Улици Кнеза Михаила (МЗ Палилуле)

- ручно чишћење и прочишћавање пешачких стаза, тротоара и платоа, сакупљање папира са јавних површина, машинско чишћење саобраћајница и ноћно прање улица у складу са Програмом одржавања јавне хигијене

- дневно прање улице Војводе Петра Бојовића (МЗ Сушица)

- кошење дуж локалног пута Корман - Ботуње

- кошење уређених зелених површина на територији МЗ Денино брдо, МЗ Сушица, МЗ Аеродром и МЗ Вашариште

- орезивање шибља и живе ограде на територији МЗ Лепеница и МЗ Вашариште

- замена светиљки јавног осветљења које нису у функцији на територији МЗ Корићани и отклањање кварова на мрежи јавног осветљења на територији Града.