Обавештавају се грађани да ће у среду, 26. јуна 2024. године, уколико се за то створе повољни метеоролошки услови, Друштво за дезинфекцију, дезинсекцију и дератизацију ЕКО-САН ПЛУС д.о.о. извршити третман сузбијања ларви комараца на мањим и већим воденим реципијентима (појавне баре, приобаље река, потока и језера).

Третман ће бити реализован у преподневним часовима препаратом Vectobac WG, биолошким препаратом на бази Bacillus Thuringiensis var.israelensis.