На територији Града, екипе Јавног комуналног предузећа Шумадија Крагујевац, у складу са Програмом одржавања комуналне инфраструктуре, у уторак, 9. јула, обављају следеће радове:

- асфалтирање ударних рупа у улицама Кнеза Милоша (МЗ Центар) и Партизанских курира (МЗ Ердеч)

- припрема за асфалтирање у улицама Милешевска (МЗ Сушица) и Душана Милошевића (МЗ Страгари)

- рад булдожера на санацији атарских путева у Ђуриселу

- уградња сливне решетке у Улици Младена Милорадовића (МЗ Станово)

- обележавање хоризонталне сигнализације - пешачких прелаза и осталих ознака на коловозу на раскрсници улица Карађорђева - Војводе Путника - Луја Пастера (МЗ Вашариште)

- поправка оштећене опреме пута - елемената успоривача саобраћаја у Карађорђевој улици (МЗ Ердоглија)

- поправка оштећене светлосне саобраћајне сигнализације на раскрсници улица Лепенички булевар и др Јована Ристића (МЗ Центар)

- ручно чишћење и прочишћавање пешачких стаза, тротоара и платоа, сакупљање папира са јавних површина, машинско чишћење саобраћајница, као и ноћно прање улица у складу са Програмом одржавања јавне хигијене

- дневно прање Улице Моме Станојловића (МЗ Пивара)

- кошење таруп „руком“ дуж локалног пута у Трмбасу

- кошење уређених зелених површина на територији МЗ Багремар, МЗ 21.oктобар, МЗ Вашариште и МЗ Сушица

- уклањање последица невремена на територији Града

- окопавање расаде у Спомен-парку „Крагујевачки октобар“ (МЗ 21.oкотбар)

- замена светиљки јавног осветљења које нису у функцији на територији МЗ Корман и МЗ Комарице, као и отклањање кварова на мрежи јавног осветљења на територији Града.