Na četvrtoj sednici Gradske izborne komisije, održanoj 26. februara 2022. godine, doneto je Rešenje o imenovanju člana i zamenika člana Gradske izborne komisije u proširenom sastavu.

Ovlašćeno lice podnosioca proglašene Izborne liste IVICA DAČIĆ – PREMIJER SRBIJE, dostavilo je preko Republičke izborne komisije, Gradskoj izbornoj komisiji, predlog za imenovanje člana i zamenika člana Gradske izborne komisije u proširenom sastavu.

Gradska izborna komisija postupila je po prijemu predloga i donela rešenje o predlogu za imenovanje člana i zamenika člana Gradske izborne komisije u proširenom sastavu u roku od 24 časa od prijema istog.

Rešenje će biti objavljeno na sajtu Republičke izborne komisije, od kada počinje da teče rok od 48 časova za podnošenje prigovora Republičkoj izbornoj komisiji.

Na sednici je usvojen i Zapisnik sa treće sednice.