Одлука Градског већа о објављивању Јавног обавештења о покретању поступка за одобравање годишњих програма у области спорта за 2020.годину

  • Одлука Градског већа о објављивању Јавног обавештења о покретању поступка за одобравање годишњих програма у области спорта за 2020.годину