Акти Градског већа града Крагујевца - сазив 2016.- 2020. година

Објављени акти од новембра 2018. године.