Pешење о стављању ван снаге Решења о укидању Решења о поверавању обављања комуналног посла постављање средстава за рекламирање ”Sava building” d.o.o. Крагујевац

  • Pешење о стављању ван снаге Решења о укидању Решења о поверавању обављања комуналног посла постављање средстава за рекламирање ''Sava building'' d.o.o. Крагујевац