Одлукa о давању сагласности на одлуку ”Градске агенције за саобраћај” доо Крагујевац о набавци изнајмљивање и имплементација информационог система за контролу и управљање јавним превозом у реалном времену

  • Одлукa о давању сагласности на одлуку ''Градске агенције за саобраћај'' доо Крагујевац о набавци изнајмљивање и имплементација информационог система за контролу и управљање јавним превозом у реалном времену