Одлука о одобравању средстава текуће буџетске резерве Градској управи за опште и заједничке послове на име недостајућих средстава

  • Одлука о одобравању средстава текуће буџетске резерве Градској управи за опште и заједничке послове на име недостајућих средстава