Закључак о давању накнадне сагласности на Уговор о суфинансирању израде техничке документације за унапређење енергетске ефикасности зграда јавне намене у својини јединица локалне самоуправе

  • Закључак о давању накнадне сагласности на Уговор о суфинансирању израде техничке документације за унапређење енергетске ефикасности зграда јавне намене у својини јединица локалне самоуправе