Одлука о одобравању за коришћење средстава текуће буџетске резерве Градској пореској управи на име недостајућих средстава

  • Одлука о одобравању за коришћење средстава текуће буџетске резерве Градској пореској управи на име недостајућих средстава