Јавна презентација Урбанистичког пројекта за изградњу стамбено пословне зграде  на кп бр. 10483/4  КО Крагујевац 4, обавиће се у просторијама Градске управе за имовинске послове, урбанизам, изградњу и озакоњење (зграда Управе града Крагујевца, V спрат, канцеларија број 508) у периоду од 09.09.2022. године закључно са 16.09.2022.године, сваког радног дана од 11 до 14 часова.