12. редовна седница Скупштине града Крагујевца

Република Србија
Град Крагујевац
СКУПШТИНА ГРАДА КРАГУЈЕВЦА
Број: 06-574/21-I
Дана: 03.12.2021. године
Крагујевац

На основу члана 42. Статута града Крагујевца (“Службени лист града Крагујевца”, број 8/19), члана 59. став 1. алинеја 1, члана 114. став, члана 123., 124. и 125. Пословника Скупштине града Крагујевца (“Службени лист града Крагујевца”, број 16/21),

 

САЗИВАМ
XII РЕДОВНУ СЕДНИЦУ СКУПШТИНЕ ГРАДА КРАГУЈЕВЦА
за 10.12.2021. године (петак) са почетком у 9,00 сати

За седницу предлажем следећи:

ДНЕВНИ РЕД

 

 1. Предлог одлуке о буџету града Крагујевца за 2022. годину
 2. Предлог измене и допуне Плана генералне регулације “Радна зона Крагујевац и зона пословања” – Комунална зона Исток у Крагујевцу
 3. Предлози одлука о давању сагласности на Одлуке Надзорног одбора:
  • Јавног комуналног предузећа ”Водовод и канализација” Крагујевац број: XVII/2 од 24.новембра 2021.године
  • Јавног комуналног предузећа Шумадија Крагујевац број 12-26477 од 8.11.2021. године
 4. Предлози решења о давању сагласности на Одлуке о изменама Одлука о вршењу оснивачких права над:
  • Застава Заводом за здравствену заштиту радника д.о.о. Крагујевац
  • Спортским привредним друштвом “ФК Раднички 1923“ д.о.о. Крагујевац
 5. Предлог решења о давању сагласности на Одлуку о изменама и допунама Статута Спортског привредног друштва “ФК Раднички 1923“ д.о.о. Крагујевац
 6. Предлог закључка о давању претходне сагласности на Одлуку Управног одбора Установе Историјски архив Шумадије Крагујевац на расписивање јавног конкурса за избор директора
 7. Предлози решења о давању сагласности на Програме о изменама Годишњих програма пословања:
  • Друштва са ограниченом одговорношћу за туризам, угоститељство и сајамске манифестације Шумадија сајам Крагујевац за 2021.годину
  • Привредног друштва ”Радио телевизија Крагујевац” д.о.о. Крагујевац за 2021. годину
  • Спортског привредног друштва ”ФК Раднички 1923” доо Крагујевац за 2021.годину
  • Спортског привредног друштва ”Раднички” доо Крагујевац за 2021. годину
 8. Предлози решења о давању сагласности на Одлуке о изменама Финансијских планова установа културе:
  • Центра за неговање традиционалне културе ”Абрашевић” за 2021. годину
  • Установе „Дом омладине“ Крагујевац за 2021. годину
  • Установе Историјски архив Шумадије Крагујевац за 2021. годину
  • Установе културе ”Кораци” за 2021. годину
  • Музичког центра Крагујевац за 2021. годину
  • Установе Народна библиотека ”Вук Караџић” у Крагујевцу за 2021. годину
  • Народног музеја у Крагујевцу за 2021. годину
  • Установе ”Позориште за децу” Крагујевац за 2021. годину
  • Установе Спомен – парк „Крагујевачки октобар“ за 2021.годину
  • Установе Књажевско српски театар у Крагујевцу за 2021. годину
  • Завода за заштиту споменика културе Крагујевац за 2021. годину
 9. Предлози аката из области избора, именовања, постављења и разрешења.
 10. Одборничка питања.

Материјал за седницу достављамо Вам у прилогу.
Седница ће се одржати у Великој сали Скупштине града.
Молимо да седници присуствујете, а у случају спречености обавестите Секретаријат за послове органа Града на телефоне 306-124 и 306-130.