V ванредна седница Скупштине града по хитном поступку

Република Србија
Град Крагујевац
СКУПШТИНА ГРАДА КРАГУЈЕВЦА
Број: 06- 77/22-I
Дана: 09.02. 2022. године
Крагујевац

На основу члана 42. став 3. Статута града Крагујевца (”Службени лист града Крагујевца” бр. 8/19) и члана 202. Пословника Скупштине града Крагујевца (”Службени лист града Крагујевца” бр. 16/21), сазивам

 

V СЕДНИЦУ СКУПШТИНЕ ГРАДА КРАГУЈЕВЦА ПО ХИТНОМ ПОСТУПКУ ЗА 10.02.2022. ГОДИНЕ (ЧЕТВРТАК)
са почетком у 11.00 сати

За седницу предлажем следећи:

ДНЕВНИ РЕД

 

  1. Предлог одлуке о потврђивању мандата одборнику Скупштине града Крагујевца Мирославу Јосифовићу
  2. Предлог одлуке о разрешењу и именовању чланова и заменика чланова Градске изборне комисије града Крагујевца, у сталном саставу
  3. Предлог одлуке о давању сагласности на Одлуку Надзорног одбора Јавног комуналног предузећа ”Водовод и канализација” Крагујевац број: XXV/3 од 07.фебруара 2022.године;
  4. Предлог решења о давању сагласности на Одлуку Привредног друштва ”Центар за стрна жита” д.о.о. Крагујевац о залагању непокретне имовине Друштва Пореској управи, филијала у Крагујевцу, број 01-23/2 од 17. јануара 2022.године;
  5. Предлог решења о давању сагласности на Одлуку Привредног друштва ”Центар за стрна жита” д.о.о. Крагујевац о залагању непокретне имовине Друштва Пореској управи, филијала у Крагујевцу, број 01-23/3 од 17. јануара 2022.године;
  6. Предлог решења о давању сагласности на Одлуку Спортског привредног друштва ”Раднички” доо Крагујевац о залагању непокретне имовине Друштва Пореској управи, филијала у Крагујевцу, број 01-453 од 7. фебруара 2022.године;
  7. Предлог решења о давању сагласности на Одлуку Спортског привредног друштва ”Раднички” доо Крагујевац о залагању непокретне имовине Друштва Пореској управи, филијала у Крагујевцу, број 01-454 од 7. фебруара 2022.године;
  8. Предлог решења о давању сагласности на Одлуку Спортског привредног друштва ”ФК Раднички 1923” доо Крагујевац, број 40-02/22 од 8. фебруара 2022.године и
  9. Предлог решења о давању сагласности на Програм о изменама Годишњег програма пословања Спортског привредног друштва ”ФК Раднички 1923” д.о.о. Крагујевац за 2022. годину.

Молимо да седници присуствујете, а у случају спречености обавестите Секретаријат за послове органа града на телефон 306-130.

ПРЕДСЕДНИК
Мирослав Петрашиновић, с.р.