21. редовна седница Скупштине града Крагујевца

Допуна материјала 21. редовне седнице Скупштине града Крагујевца заказане за 20.12.2018. године (четвртак) са почетком у 9,00 сати

Република Србија Град Крагујевац СКУПШТИНА ГРАДА КРАГУЈЕВЦА Број: 06-14/18-I Дана: 13.12.2018. године Крагујевац

На основу члана 24. став 1. Статута града Крагујевца ("Службeни лист града Крагујевца", бр. 25/15-пречишћен текст), члана 38. став 1. алинеја 1, члана 69, 71. и 73. Пословника Скупштине града Крагујевца ("Службени лист града Крагујевца", бр. 24/14 – пречишћен текст),

САЗИВАМ XXI РЕДОВНУ СЕДНИЦУ СКУПШТИНЕ ГРАДА КРАГУЈЕВЦА За 20.12.2018. године (четвртак) са почетком у 9,00 сати

За седницу предлажем следећи :

ДНЕВНИ РЕД

1. Предлог одлуке о буџету града Крагујевца за 2019. годину

2. Предлог Кадровског плана запослених у Градским управама, стручним службама и посебним организацијама града Крагујевца за 2019.годину

3. Предлози аката из области просторног и урбанистичког планирања и то:

• Предлог измене и допуне Плана генералне регулације ”Насеља Теферич” – блок између улица Липарске косе и Живојина Мијаиловића у Крагујевцу
• Предлог одлуке о изради измене дела Плана детаљне регулације “Радна зона Собовица-Лужницe”.

4. Предлог одлуке о обезбеђењу паркинг места на јавним површинама у близини стамбеног комплекса за изградњу стамбених зграда за припаднике снага безбедности у насељу Денино брдо у Крагујевцу

5. Предлог одлуке о остваривању права на превоз повлашћених категорија грађана на територији града Крагујевца

6. Предлози решења о давању сагласности на Одлуке о изменама и допунама и измени Финансијских планова за 2018. годину и то:

• Центра за неговање традиционалне културе “Абрашевић” Крагујевац
• Завода за заштиту споменика културе Крагујевац
• Дома омладине ”Крагујевац” у Крагујевцу
• Установе културе ”Кораци” у Крагујевцу
• Музичког центра у Крагујевцу
• Установе Народни музеј у Крагујевцу
• Установе Народна библиотека ”Вук Караџић” у Крагујевцу
• Историјског архива Шумадије Крагујевац
• Установе Књажевско српски театар у Крагујевцу
• Установе “Позориште за децу” Крагујевац
• Установе Спомен парк ”Крагујевачки октобар” у Крагујевцу

7. Предлози решења о давању сагласности на Програме о изменама, измени и допуни Програма рада и пословања и то:

• Установе Књажевско српски театар у Крагујевцу за 201 годину
• Установе “Позориште за децу” Крагујевац за 201 годину.
• Установе ”Спортско рекреативни центар Младост” Крагујевац за 201 годину
• Центра за неговање традиционалне културе “Абрашевић” Крагујевац за 201 годину
• ЈП ”Урбанизам” – Крагујевац за 2018. годину

8. Предлози закључака о прихватању Плана о изменама и измени Планова рада за 2018. годину и то:

• Завода за хитну медицинску помоћ Крагујевац
• Дома здравља Крагујевац
• Завода за стоматологију Крагујевац

9. Предлози аката из области избора, именовања, постављења и разрешења

10. Одборничка питања

Материјал за седницу достављамо Вам у прилогу. Седница ће се одржати у Великој сали Скупштине града Крагујевца. Молимо да седници присуствујете, а у случају спречености обавестите Секретаријат за скупштинске послове на телефон 306-124.