26. редовна седница Скупштине града Крагујевца

Друга допуна материјала 26. редовне седнице Скупштине града Крагујевца заказане за 19.07.2019. године (петак) са почетком у 9,00 сати

Допуна материјала 26. редовне седнице Скупштине града Крагујевца заказане за 19.07.2019. године (петак) са почетком у 9,00 сати

Република Србија
Град Крагујевац
СКУПШТИНА ГРАДА КРАГУЈЕВЦА
Број: 06-15/19-I
Дана: 12.07.2019. године
Крагујевац

На основу члана 42. Статута града Крагујевца ("Службени лист града Крагујевца", број 8/19), члана 38. став 1. алинеја 1, члана 69, 71. и 73. Пословника Скупштине града Крагујевца ("Службени лист града Крагујевца", број 24/14-пречишћен текст),

САЗИВАМ

XXVI РЕДОВНУ СЕДНИЦУ СКУПШТИНЕ ГРАДА КРАГУЈЕВЦА

За 19.07.2019. године (петак) са почетком у 9,00 сати

   За седницу предлажем следећи :

 ДНЕВНИ РЕД

 1. Предлог oдлуке о ребалансу буџета града Крагујевца за 2019. годину
 2. Предлог Измене и допуне Плана детаљне регулације ''ДЕЛА ГРАДСКОГ ЦЕНТРА“ у Крагујевцу (урбанистичке целине 6 и 7- Црква и Бранко Радичевић)
 3. Предлог одлуке о одређивању назива улици ''мајора Светомира Трифуновића''
 4. Предлог одлуке о накнадама за коришћење путева на територији града Крагујевца
 5. Предлог oдлуке о проширеним и додатним правима финансијске подршке породици са децом и мером за остваривање демографске и популационе политике на територији града Крагујевца
 6. Предлог одлуке о утврђивању висине средстава за остваривање делатности предшколског васпитања и образовања на територији града Крагујевца
 7. Предлози одлука о измени/изменама и допунама Одлуке о оснивању:
  • Предшколске установе ''Ђурђевдан'' Крагујевац
  • Предшколске установе ''Нада Наумовић'' Крагујевац
  • Центра за образовање Крагујевац
 8. Педлози одлука о:
  • преузимању и вршењу оснивачких права над Спортским привредним друштвом '' Женски фудбалски клуб Раднички 1923'' д.о.о. Крагујевац
  • давању сагласности Женском кошаркашком клубу ''Раднички'' за промену правног облика уз оснивање Спортског привредног друштва ''Женски кошаркашки клуб  Раднички '' д.о.о. Крагујевац и  преношење оснивачких права на град Крагујевац
 9. Предлози решња о давању сагасности на:
  • Програм пословања са  финансијским планом Спортског привредног друштва “ФК Раднички 1923” д.о.о. Крагујевац за 2019. годину
  • Програм пословања са финансијским планом Спортског привредног друштва “Раднички” д.о.о. Крагујевац за 2019. годину
 10. Предлози закључака о прихватању:
  • редовног годишњег Финансијског извештаја  ЈКП ''Градска гробља'' Крагујевац за 2018. годину
  • редовног годишњег Финансијског извештаја ЈКП ''Градске тржнице'' Крагујевац за 2018. годину
  • редовног годишњег Финансијског извештаја  ЈКП ''Паркинг сервис Крагујевац'' за 2018.годину
  • Финансијског извештаја ЈКП ''Зеленило'' Крагујевац за 2018.годину
  • Финансијског извештаја o пословању ЈКП ''Водовод и канализација'' Крагујевац за 2018.годину
  • редовног годишњег Финансијског извештаја   ЈКП  Шумадија Крагујевац за 2018. годину
 11. Предлози аката из области избора, именовања, постављења и разрешења
 12. Одборничка питања

Материјал за седницу достављамо Вам у прилогу.

Седница ће се одржати у Великој сали Скупштине града Крагујевца.

Молимо да седници присуствујете, а у случају спречености обавестите Секретаријат за скупштинске послове  на телефон 306-124.