30. редовна седница Скупштине града Крагујевца

Друга допуна материјала 30. редовне седнице Скупштине града Крагујевца заказане за 30.12.2019. године (понедељак) са почетком у 9,00 сати

Допуна материјала 30. редовне седнице Скупштине града Крагујевца заказане за 30.12.2019. године (понедељак) са почетком у 9,00 сати

Република Србија
Град Крагујевац
СКУПШТИНА ГРАДА КРАГУЈЕВЦА
Број: 06-30/19-I
Дана:  23.12.2019. године
К р а г у ј е в а ц

 

На основу члана 42. Статута града Крагујевца ("Службени лист града Крагујевца", број 8/19), члана 38. став 1. алинеја 1, члана 69, 71. и 73. Пословника Скупштине града Крагујевца ("Службени лист града Крагујевца", број 24/14-пречишћен текст),

САЗИВАМ

XXХ РЕДОВНУ СЕДНИЦУ СКУПШТИНЕ ГРАДА КРАГУЈЕВЦА

За 30.12.2019. године (понедељак) са почетком у 9,00 сати

 За седницу предлажем следећи :

 ДНЕВНИ  РЕД 

 1. Предлог одлуке о изради Измене дела Плана генералне регулације ''Нова Колонија - Пивара'' уз улицу Радомира Бате Бугарског
 2. Предлог oдлуке о остваривању права на превоз повлашћених категорија грађана на територији града Крагујевца
 3. Предлог oдлуке о условима и начину стицања права на уплату доприноса за пензијско и инвалидско осигурање и доприноса за здравствено осигурање за лице које је стекло статус лица које самостално обавља уметничку или другу делатност у области културе
 4. Предлог одлуке о манифестацијама, програмима и пројектима у области културе од значаја за град Крагујевац
 5. Предлози одлука о давању сагласности на:
  • Статут Спортског привредног друштва „Женски фудбалски клуб Раднички 1923“ д.о.о. Крагујевац
  • Статут Спортског привредног друштва „Раднички“ д.о.о. Крагујевац
 6. Предлог одлуке о изменама и допунама Одлуке о сахрањивању и гробљима
 7. Предлози решења о давању сагласности на:
  • Програм о изменама Програма пословања Привредног друштва ''Радио телевизија Крагујевац'' доо  Крагујевац  за 2019. годину
  • Програм пословања  Јавног стамбеног предузећа “Крагујевац” Крагујевац за  2020. годину
  • Програм пословања Привредног друштва „Центар за пољопривреду и рурални развој“ Д.О.О. Крагујевац за 2020. годину
  • План и  Програм  пословања ЈП Урбанизам - Крагујевац за 2020. годину
 8. Предлози решења о давању сагласности на:
  • Програм o измени Програма пословања Спортског привредног друштва “Женски фудбалски клуб Раднички 1923” д.о.о. Крагујевац са финансијским планом  и посебним програмом и динамиком коришћења средстава субвенција за 2019. годину.
  • Програм o измени Програма пословања са финансијским планом и посебним програмом и динамиком коришћења средстава субвенција Спортско привредног друштва “ФК Раднички 1923” д.о.о. Крагујевац за 2019. годину
 9. Предлози аката из области избора, именовања, постављења и разрешења
 10. Одборничка питања

Материјал за седницу достављамо Вам у прилогу. Седница ће се одржати у Великој сали Скупштине града Крагујевца. Молимо да седници присуствујете, а у случају спречености обавестите Секретаријат за скупштинске послове на телефон 306-124.