ЈАВНИ УВИД у Нацрт плана квалитета ваздуха у агломерацији Крагујевац и Нацрт краткорочног акционог плана заштите квалитета ваздуха за град Крагујевац

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ГРАД КРАГУЈЕВАЦ
ГРАДСКА УПРАВА ЗА ДРУШТВЕНЕ ДЕЛАТНОСТИ И ПОСЛОВЕ СА ГРАЂАНИМА
Секретаријат за привреду и друштвене делатности
Одељење за развој пољопривреде и заштиту животне средине
Датум: 14.04.2021. године

оглашава

ЈАВНИ УВИД
у Нацрт плана квалитета ваздуха у агломерацији Крагујевац
и Нацрт краткорочног акционог плана заштите квалитета ваздуха за град Крагујевац

У складу са чланом 31. став 1. и чланом 33. Закона о заштити ваздуха („Службени гласник Републике Србије“, број 36/09 и 10/13), Град Крагујевац је дужан да донесе План квалитета ваздуха и Краткорочни акциони план заштите квалитета ваздуха. Позива се заинтересована јавност да изврши јавни увид у садржину Нацрта Плана квалитета ваздуха у агломерацији Крагујевац и Нацрта Краткорочног акционог плана заштите квалитета ваздуха. Јавни увид ће трајати 20 дана, од 14. априла 2021.године до 04. маја 2021.године.

Мишљења, примедбе и предлоге о Нацрту плана квалитета ваздуха у агломерацији Крагујевац и Нацрту Краткорочног акционог плана заштите квалитета ваздуха заинтересована јавност можете доставити Одељењу за развој пољопривреде и заштиту животне средине на имејл адресу dmarinkovic@kg.org.rs до 04. маја 2021.године.

Јавна расправа и презентација Нацрта Плана квалитета ваздуха у агломерацији Крагујевац и Нацрта Краткорочног акционог плана заштите квалитета ваздуха биће одржана 10. маја 2021. године са почетком у 12.00 часова, у Скупштинској сали Града Крагујевца, Трг слободе бр. 3.