Рани јавни увид за израду плана детаљне регулације

РАНИ ЈАВНИ УВИД У РАДНИ МАТЕРИЈАЛ ЗА ИЗРАДУ
- Плана детаљне регулације ''ДЕЛА РАДНЕ ЗОНЕ I ИНДУСТРИЈСКА ЗОНА КРАГУЈЕВАЦ И РАДНЕ ЗОНЕ II – ЛЕПЕНИЦА - СКЛАДИШНИ ЦЕНТАР''
- Плана детаљне регулације ''Основна школа Милутин и Драгиња Тодоровић“ у Крагујевцу