План детаљне регулације дела насеља ,,Први мај” у Крагујевцу блок ,,Војна болница”