13. редовна седница Скупштине града Крагујевца

Република Србија
Град Крагујевац
СКУПШТИНА ГРАДА КРАГУЈЕВЦА
Број: 06-609/21-I
Дана: 20.12.2021. године
Крагујевац

На основу члана 42. Статута града Крагујевца (“Службени лист града Крагујевца”, број 8/19), члана 59. став 1. алинеја 1, члана 114. став 3, члана.123 124. и 125. Пословника Скупштине града Крагујевца (“Службени лист града Крагујевца”, број 16/21),

 

САЗИВАМ
XIII РЕДОВНУ СЕДНИЦУ СКУПШТИНЕ ГРАДА КРАГУЈЕВЦА
за 27.12.2021. године (понедељак) са почетком у 9,00 сати

За седницу предлажем следећи :

ДНЕВНИ РЕД

 

 1. Предлози аката из области просторног и урбанистичког планирања:
 • Предлог планa детаљне регулације „Блок између Улице Шумадијске, Улице Драгослава Срејовића, железничке пруге Крагујевац – Лапово и железничке станице“ у Крагујевцу
 • Предлог измене и допуне дела Плана детаљне регулације „Дела радне зоне I индустријска зона Крагујевац и радне зоне II Лепеница – Складишни центар“ уз ул. Складишни центар
 • Предлог планa детаљне регулације “За изградњу постројења за пречишћавање отпадних вода Страгари-Котража” у Крагујевцу
 1. Предлог oдлуке о усвајању Стратегије социјалне заштите града Крагујевца за период 2021-2025. године.
 2. Предлози решења о давању сагласности на Годишње програме пословања јавних предузећа и то:
 • Јавног комуналног предузећа Шумадија Крагујевац за 2022. годину
 • Јавног комуналног предузећа ”Водовод и канализација”, Крагујевац за 2022. годину
 • Јавног комуналног предузећа ”Нискоградња” Крагујевац за 2022. годину
 • Јавног стамбеног предузећа ”Крагујевац” Крагујевац за 2022. годину
 • Јавног предузећа ”Урбанизам” – Крагујевац за 2022. годину
 1. Предлози решења о давању сагласности на Годишње програме пословања Привредних друштва и то:
 • Привредног друштва ”Бизнис иновациони центар” д.о.о. Крагујевац за 2022. Годину
 • Привредног друштва ”Центар за стрна жита” д.о.о. Крагујевац за 2022. годину
 • Привредног друштва eKG InfoData доо Крагујевац за 2022. годину
 • Привредног друштва ”Радио телевизија Крагујевац” д.о.о. Крагујевац за 2022. годину
 • Привредног друштва ”Слободна зона Шумадија” д.о.о. Крагујевац за 2022. годину
 • Друштвa са ограниченом одговорношћу за туризам, угоститељство и сајамске манифестације Шумадија сајам Крагујевац за 2022. годину
 1. Предлози решења о давању сагласности на Годишње програме пословања Спортских привредних друштва:
 • Спортског привредног друштва ”Раднички” д.о.о. Крагујевац за 2022. годину
 • Спортског привредног друштва ”ФК Раднички 1923” д.о.о. Крагујевац за 2022. годину
 • Спортског привредног друштва ”Женски фудбалски клуб Раднички 1923” д.о.о. Крагујевац за 2022. годину
 1. Предлози решења о давању сагласности на Годишње програме пословања:
 • Предузећа за професионалну рехабилитацију и запошљавање особа са инвалидитетом ”Шумадија” д.о.о. Крагујевац за 2022. годину
 • Застава Завода за здравствену заштиту радника д.о.о. Крагујевац за 2022. годину
 1. Предлози решења о давању сагласности на Oдлуке о измени Финансијских планова за 2021. годину установа културе:
 • Центар за неговање традиционалне културе ”Абрашевић”
 • Народне библиотеке „Вук Караџић“ у Крагујевцу
 • Установа културе „Кораци“ у Крагујевцу
 • Музички центар Крагујевац
 • Установе Спомен – парк „Крагујевачки октобар“
 • Књажевско српски театар у Крагујевцу
 • Завода за заштиту споменика културе Крагујевац
 1. Предлози аката из области избора, именовања, постављења и разрешења.
 2. Одборничка питања.

Материјал за седницу достављамо Вам у прилогу.
Седница ће се одржати у Великој сали Скупштине града.
Молимо да седници присуствујете, а у случају спречености обавестите Секретаријат за послове органа Града на телефоне 306-124 и 306-130.