Одборничка група ЈАКА СРБИЈА

Шеф Одборничке групе: Витомир Недељковић

Заменик шефа: Горан Аксовић

Витомир Недељковић
Шеф Одборничке групе
дипл. менаџер
vitomir.nedeljkovic@kg.org.rs

Горан Аксовић
Заменик шефа Одборничке групе
дипл. менаџер
goran.aksovic@kg.org.rs

Ненад Срећковић
дипл. менаџер
nenad.sreckovic@kg.org.rs