Контакти ГИК-а

Седиште Градске изборне комисије града Крагујевца је у улици Трг Слободе број 3, Зграда Градске управе, I спрат, канцеларија број 109.
Телефони: 034 335 587
0648093852
0648093853
0648093854
E- mail: gik@kg.org.rs