ШУМАДИЈСКИ БЛОК 21 - ВОЛИМ СЕЛО СВОЈЕ

Шеф одборничке групе: Драгана Капор

Заменик шефа: Јовица Радовановић

Драгана Капор, Шеф одборничке групе,
професор српског језика и књижености
dragana.kapor@kg.org.rs

Јовица Радовановић, Заменик шефа
пољопривредник,
jovica.radovanovic@kg.org.rs

Марко Гавриловић
радник поште
marko.gavrilovic@kg.org.rs