Документи до 31. децембра 2022. године

РЕШЕЊЕ Број: 465-413/22-XXX-01

РЕШЕЊЕ Број: 465-383/22-XXX-01

РЕШЕЊЕ Број: 465-328/22-XXX-01

РЕШЕЊЕ Број: 465-308/22-XXX-01

РЕШЕЊЕ Број: 465-241/22-XXX-01

РЕШЕЊЕ Број: 465-367/22-XXX-01

РЕШЕЊЕ Број: 465-364/22-XXX-01

РЕШЕЊЕ Број: 465-267/22-XXX-01

Одлука о ценовнику услуга ЈКП Шумадија за сектор Паркинг 1.12.2020

Одлука о ценовнику услуга ЈКП Шумадија за сектор Гробља 1.12.2020

Одлука о изменама Одлуке о ценовнику услуга ЈКП Шумадија за сектор Чистоћа 1.12.2020

Обавештење о промени цена услуга ЈКП Шумадија 1.12.2020

РЕШЕЊЕ Број: 465-413/22-XXX-01

РЕШЕЊЕ Број: 465-383/22-XXX-01

РЕШЕЊЕ Број: 465-363/22-XXX-01

РЕШЕЊЕ Број: 465-328/22-XXX-01

РЕШЕЊЕ Број: 465-387/22-XXX-01

РЕШЕЊЕ Број: 465-351/22-XXX-01

РЕШЕЊЕ Број: 465-385/22-XXX-01

РЕШЕЊЕ Број: 465-307/22-XXX-01

РЕШЕЊЕ Број: 465-364/22-XXX-01

РЕШЕЊЕ Број: 465-308/22-XXX-01

Одлука о утврђивању назива улице Растка Петровића

Одлука о изменама одлуке о одређивању назива улицама и засеоцима у насељеним местима на територији града Крагујевца

РЕШЕЊЕ Број: 465-267/22-XXX-01

РЕШЕЊЕ Број: 465-307/22-XXX-01

РЕШЕЊЕ Број: 465-157/22-XXX-01

Коначан списак изабраних инструктора

Одлука о изменама Одлуке о ценама услуга за Сектор гробља од 14.јуна 2022.

РЕШЕЊЕ Број: 465-157/22-XXX-01

РЕШЕЊЕ Број: 465-173/22-XXX-01

РЕШЕЊЕ Број: 465-163/22-XXX-01

РЕШЕЊЕ Број: XXVIII-01-34-1072/22

РЕШЕЊЕ Број: XXVIII-01-34-1064/22

РЕШЕЊЕ Број: XXVIII-01-34-1073/22

РЕШЕЊЕ Број: XXVIII-01-34-10687/22

РЕШЕЊЕ Број: XXVIII-01-34-1066/22

РЕШЕЊЕ Број: XXVIII-01-34-1061/22

РЕШЕЊЕ Број: XXX-1471/22-01

РЕШЕЊЕ Број: 465-173/22-XXX-01

РЕШЕЊЕ Број: 465-157/22-XXX-01

Образац Захтева за остваривање права на финансијску помоћ за вантелесну оплодњу 2022

РЕШЕЊЕ Број: XXX-1217/22-01

РЕШЕЊЕ Број: XXX-1216/22-01

Обавештење о отказивању Јавног надметања заказаног за 06.07.2022

РЕШЕЊЕ Број: XXVIII-01-34-891/22

РЕШЕЊЕ Број: XXVIII-01-34-890/22

РЕШЕЊЕ Број: 465-161/22-XXX-01

Информацијa са образложењем о Ценовницима ЈКП Водовод и канализација Крагујевац 22.06.2022.

РЕШЕЊЕ Број: 465-140/22-XXX-01

Ценовници ЈКП Водовод и канализација Крагујевац 20.06.2022

РЕШЕЊЕ Број: XXVIII-01-34-901/22

РЕШЕЊЕ Број: XXVIII-01-34-900/22

Обавештење у вези са расписивањем новог урбанистичко-архитектонског Конкурса за урбану обнову и рехабилитацију ПКИЦ „Војно–технички завод“ у Крагујевцу

РЕШЕЊЕ Број: XXVIII-01-34-899/22

РЕШЕЊЕ Број: XXVIII-01-34-898/22

РЕШЕЊЕ Број: 465-163/22-XXX-01

РЕШЕЊЕ Број: 465-161/22-XXX-01

Ценовници ЈКП Шумадија 29.04.2022

РЕШЕЊЕ Број: 465-182/22-XXX-01

РЕШЕЊЕ Број: XXVIII-01-34-111/22

РЕШЕЊЕ Број: 465-157/22-XXX-01

РЕШЕЊЕ Број: 465-182/22-XXX-01

РЕШЕЊЕ Број: 465-168/22-XXX-01

РЕШЕЊЕ Број: XXVIII-01-34-62/22

РЕШЕЊЕ Број: XXVIII-01-34-36/22

РЕШЕЊЕ Број: XXVIII-01-34-138/22

РЕШЕЊЕ Број: XXVIII-01-34-136/22

РЕШЕЊЕ Број: XXVIII-01-34-132/22

РЕШЕЊЕ Број: XXVIII-01-34-129/22

РЕШЕЊЕ Број: 465-5/22-XXX-01

РЕШЕЊЕ Број: XXVIII-01-34-230/22

РЕШЕЊЕ Број: 465-140/22-XXX-01 од 23.03.2022. године

Листа кандидата предложених за доделу ГОДИШЊЕ НАГРАДЕ ГРАДА КРАГУЈЕВЦА – ЂУРЂЕВДАНСКЕ НАГРАДЕ 2022

ОДЛУКА о додели награда учесницима конкурса за најбољу фотографију 2022.године

РЕШЕЊЕ Број: 465-140/22-XXX-01

РЕШЕЊЕ Број: XXVIII-01-34-1468/21

РЕШЕЊЕ Број: XXVIII-01-34-120/22

РЕШЕЊЕ Број: XXVIII-01-34-26/22

РЕШЕЊЕ Број: 465-125/22-XXX-01

РЕШЕЊЕ Број: 465-117/22-XXX-01

РЕШЕЊЕ Број: 465-116/22-XXX-01

РЕШЕЊЕ Број: 465-123/22-XXX-01

РЕШЕЊЕ Број: XXVIII-01-34-1334/21

РЕШЕЊЕ Број: XXVIII-01-34-1319/21

РЕШЕЊЕ Број: XXVIII-01-34-1256/21

РЕШЕЊЕ Број: 465-125/22-XXX-01

РЕШЕЊЕ Број: 465-117/22-XXX-01

РЕШЕЊЕ Број: 465-117/22-XXX-01

РЕШЕЊЕ Број: 465-116/22-XXX-01

Ценовник у јавном градском и приградском превозу путника на територији града Крагујевца број 1-1920 од 31.01.2022. године

РЕШЕЊЕ Број: 465-113/21-XXX-01

РЕШЕЊЕ Број: 465-336/19-XXX-01

Списак пријављених лица који испуњавају услове за избор на функцију локалног омбудсман и заменикa локалног омбудсмана

Захтев ЈКП Шумадија Крагујевац за увећањем цена услуга 19.11.2021

РЕШЕЊЕ Број: 465-113/21-XXX-01

РЕШЕЊЕ Број: 465-108/21-XXX-01

РЕШЕЊЕ Број: 465-115/21-XXX-01

Обавештење о изради Урбанистичког пројекта за изградњу I фазе Северне обилазнице града Крагујевца

РЕШЕЊЕ Број: 465-127/21-XXX-01

РЕШЕЊЕ Број: 465-115/21-XXX-01

РЕШЕЊЕ Број: 465-108/21-XXX-01

РЕШЕЊЕ Број: 465-107/21-XXX-01

РЕШЕЊЕ Број: 465-78/21-XXX-01

РЕШЕЊЕ Број: 465-77/21-XXX-01

РЕШЕЊЕ о именовању директора ЈКП Шумадија Крагујевац

РЕШЕЊЕ Број: 465-567/20-XXIV-02

РЕШЕЊЕ Број: 465-566/20-XXIV-02

РЕШЕЊЕ Број: 465-119/20-XXIV-02

ОДЛУКА о одређивању назива улице „Др Боре Евтова”

Етички кодекс понашања функционера

ОДЛУКA о одређивању назива улице „Проф. др Душана Симића“

РЕШЕЊЕ Број: 465-134/20-XXIV-02

РЕШЕЊЕ Број: 465-594/20-XXIV-02

РЕШЕЊЕ Број: 465-579/20-XXIV-02

Листа предложених кандидата за доделу Годишње награде Града Крагујевца-Ђурђевданске награде 2021.године

РЕШЕЊЕ Број: 465-579/20-XXIV-02

РЕШЕЊЕ Број: 465-172/20-XXIV-02

РЕШЕЊЕ Број: 465-15/21-XXIV-02

РЕШЕЊЕ Број: 465-573/20-XXIV-02

РЕШЕЊЕ Број: 465-255/20-XXIV-02

РЕШЕЊЕ Број: 465-586/20-XXIV-02 и 465-562/20-XXIV-02

РЕШЕЊЕ Број: 465-73/20-XXIV-02

РЕШЕЊЕ Број: 465-397/20-XXIV-02

РЕШЕЊЕ Број: 465-353/20-XXIV-02

РЕШЕЊЕ Број: 465-569/20-XXIV-02

РЕШЕЊЕ Број: 465-556/20-XXIV-02

РЕШЕЊЕ Број: 465-377/20-XXIV-02

РЕШЕЊЕ Број: 465-321/20-XXIV-02

РЕШЕЊЕ Број: 465-399/20-XXIV-02

ОДЛУКА о промени назива улице Лозничка

ОДЛУКА о промени назива дела улице Брегалничка

ОДЛУКА о одређивању назива сквера -”Сквер српско – јеврејског пријатељства”

РЕШЕЊЕ Број: 465-316/20-XXIV-02

РЕШЕЊЕ Број: 465-335/20-XXIV-02

РЕШЕЊЕ Број: 465-255/20-XXIV-02

РЕШЕЊЕ Број: 465-143/20-XXIV-02

РЕШЕЊЕ Број: 463-14/20-XXIV-02

РЕШЕЊЕ Број: 465-344/20-XXIV-02

Образложење ЈКП Шумадија Крагујевац за повећање цене услуга паркирања 26.11.2020

Образложење ЈКП Шумадија Крагујевац за повећање цене одвоза смећа 26.11.2020

Образложење ЈКП Водовод и Канализација Крагујевац за повећање цене воде 26.11.2020

РЕШЕЊЕ Број: 465-410/20-XXIV-02

РЕШЕЊЕ Број: 465-406/20-XXIV

РЕШЕЊЕ Број: 465-404/20-XXIV-02

РЕШЕЊЕ Број: 465-398/20-XXIV-02

РЕШЕЊЕ Број: 465-360/20-XXIV-02

РЕШЕЊЕ Број: 465-357/20-XXIV-02

РЕШЕЊЕ Број: 465-254/20-XXIV-02

РЕШЕЊЕ Број: 465-240/20-XXIV-02

РЕШЕЊЕ Број: 465-377/20-XXIV-02

РЕШЕЊЕ Број: 465-368/20-XXIV-02

РЕШЕЊЕ Број: 465-321/20-XXIV-02

РЕШЕЊЕ Број: 465-401/20-XXIV-02

РЕШЕЊЕ Број: 465-15/20-XXIV-02

РЕШЕЊЕ Број: 465-351/20-XXIV-02

РЕШЕЊЕ Број: 465-334/20-XXIV-02

РЕШЕЊЕ Број: 465-320/20-XXIV-02

РЕШЕЊЕ Број: 465-319/20-XXIV-02

РЕШЕЊЕ Број: 465-409/20-XXIV-02

РЕШЕЊЕ Број: 465-407/20-XXIV-02

РЕШЕЊЕ Број: 465-356/20-XXIV-02

РЕШЕЊЕ Број: 463-366/18-XXIV-02

РЕШЕЊЕ Број: 465-377/20-XXIV-02 и 465-321/20-XXIV-02

РЕШЕЊЕ Број: 465-363/20-XXIV-02

РЕШЕЊЕ Број: 465-357/20-XXIV-02

РЕШЕЊЕ Број: 465-354/20-XXIV-02

РЕШЕЊЕ Број: 465-318/20-XXIV-02

РЕШЕЊЕ Број: 465-410/20-XXIV-02

РЕШЕЊЕ Број: 465-240/20-XXIV-02

РЕШЕЊЕ Број: 465-402/20-XXIV-02

РЕШЕЊЕ Број: 465-398/20-XXIV-02

РЕШЕЊЕ Број: 465-327/20-XXIV-02

РЕШЕЊЕ Број: 465-316/20-XXIV-02

РЕШЕЊЕ Број: 465-141/20-XXIV-02

РЕШЕЊЕ Број: 465-406/20-XXIV-02

РЕШЕЊЕ Број: 465-342/20-XXIV-02

РЕШЕЊЕ Број: 465-409/20-XXIV-02

РЕШЕЊЕ Број: 465-407/20-XXIV-02

РЕШЕЊЕ Број: 465-390/20-XXIV-02 и 465-331/20-XXIV-02

РЕШЕЊЕ Број: 465-373/20-XXIV-02

РЕШЕЊЕ Број: 465-351/20-XXIV-02

РЕШЕЊЕ Број: 465-337/20-XXIV-02

РЕШЕЊЕ Број: 465-334/20-XXIV-02

РЕШЕЊЕ Број: 465-320/20-XXIV-02

РЕШЕЊЕ Број: 465-319/20-XXIV-02

РЕШЕЊЕ Број: 465-453/20-XXIV-02

РЕШЕЊЕ Број: 465-397/20-XXIV-02

РЕШЕЊЕ Број: 465-344/20-XXIV-02

РЕШЕЊЕ Број: 465-15/20-XXIV-02

РЕШЕЊЕ Број: 465-409/20-XXIV-02

РЕШЕЊЕ Број: 465-407/20-XXIV-02

РЕШЕЊЕ Број: 465-404/20-XXIV-02

РЕШЕЊЕ Број: 465-335/20-XXIV-02

РЕШЕЊЕ Број: 465-318/20-XXIV-02

РЕШЕЊЕ Број: 465-11/20-XXIV-02

РЕШЕЊЕ Број: 463-366/18-XXIV-02

РЕШЕЊЕ Број: 465-333/20-XXIV-02

РЕШЕЊЕ Број: 465-389/20-XXIV-02

РЕШЕЊЕ Број: 465-377/20-XXIV-02 и 465-321/20-XXIV-02

РЕШЕЊЕ Број: 465-364/20-XXIV-02

РЕШЕЊЕ Број: 465-363/20-XXIV-02

РЕШЕЊЕ Број: 465-356/20-XXIV-02

РЕШЕЊЕ Број: 465-244/20-XXIV-02

РЕШЕЊЕ Број: 465-240/20-XXIV-02

РЕШЕЊЕ Број: 465-141/20-XXIV-02

РЕШЕЊЕ Број: 465-402/20-XXIV-02

РЕШЕЊЕ Број: 465-368/20-XXIV-02, 465-327/20-XXIV-02 i 465-342/20-XXIV-02

РЕШЕЊЕ Број: 465-241/20-XXIV-02

РЕШЕЊЕ Број: 465-370/20-XXIV-02

РЕШЕЊЕ Број: 465-355/20-XXIV-02

РЕШЕЊЕ Број: 465-354/20-XXIV-02

РЕШЕЊЕ Број: 465-360/20-XXIV-02

РЕШЕЊЕ Број: 465-316/20-XXIV-02

РЕШЕЊЕ Број: 465-18/20-XXIV-02

РЕШЕЊЕ Број: 465-359/20-XXIV-02

РЕШЕЊЕ Број: 465-317/20-XXIV-02

РЕШЕЊЕ Број: 465-132/20-XXIV-02

РЕШЕЊЕ Број: 465-132/20-XXIV-02

РЕШЕЊЕ Број: 465-18/20-XXIV-02

РЕШЕЊЕ Број: 465-453/20-XXIV-02

РЕШЕЊЕ Број: 465-359/20-XXIV-02

РЕШЕЊЕ Број: 465-317/20-XXIV-02

РЕШЕЊЕ Број: XXIV-03-87-24/20

РЕШЕЊЕ Број: XXIV-03-87-10/20

РЕШЕЊЕ Број: 465-361/20-XXIV-02

РЕШЕЊЕ Број: 465-396/20-XXIV-02

РЕШЕЊЕ Број: 465-9/20-XXIV-02

РЕШЕЊЕ Број: 465-11/20-XXIV-02

РЕШЕЊЕ Број: 465-10/20-XXIV-02

РЕШЕЊЕ Број: 465-146/20-XXIV-02

РЕШЕЊЕ Број: 465-17/20-XXIV-02

РЕШЕЊЕ Број: 465-14/20-XXIV-02

РЕШЕЊЕ Број: 465-199/20-XXIV-02

ОДЛУКA Градоначелникa града Крагујевца Број: 020-137/2020-II

РЕШЕЊЕ Број:465-147/20-XXIV-02

РЕШЕЊЕ привремени заступник Миловановић Милована, Голубовић Живане, Васић Десанке и Крстић Радмиле

РЕШЕЊЕ Број:465-247/20-XXIV-02

РЕШЕЊЕ Број: 465-9/20-XXIV-02

РЕШЕЊЕ Број: 465-253/20-XXIV-02

РЕШЕЊЕ Број: 465-203/20-XXIV-02

РЕШЕЊЕ Број: 50 – 104/20-XXV

РЕШЕЊЕ Број: 50 – 100/20-XXV

Одлука градоначелника о спровођењу дезинфекције стамбених зграда у Крагујевцу

ЗАКЉУЧАК Савета за здравље града Крагујевца од 12.марта 2020.године

Програм мера за заштиту пољопривредног земљишта на територији Града Крагујевца 2020.година

Решење о одређивању лица за заштиту података о личности у Градским управама и органима Града Крагујевца

Решење Број: 465-360/19-XVI

Решење Број: 465-352/19-XVI

Решење Број: 465-219/19-XVI

Решење бр.465-410-19-XVI

Обавештење Број.463-86-19-XVI

Решење бр.465-360-19-XVI

Одлука о утврђивању просечних цена квадратног метра одговарајућих непокретности за утврђивање пореза на имовину за 2020. годину на територији града Крагујевца

Решење бр.465-410/19-XVI од 14.10.2019. год.

Решење бр.465-99-19-XVI

Решење бр.465-8-19-XVI

Решење бр.465-109-19-XVI

Решење о образовању Комисијe за оцењивање и селекцију пројеката/програма по Јавном конкурсу за финансирање суфинансирање пројеката/програма удружења организација средствима из буџета града Крагујевца за 2019. годину

Решење бр.465-6/19-XVI i 465-116/19-XVI

Решење бр. 465-403-19-XVI

Ажурирани списак приватних предшколских установа 27. 08. 2019.

Решење бр. 465-403-19-XVI

Решење бр. 465-395/19-XVI

Прелиминарна листа вредновања и рангирања пројеката из области пољопривреде

Решење бр. 465-221/19-XVI

Предлог одлуке о одобравању програма удружења у области социјалне и здравствене заштите за 2020. годину са Прелиминарном листом вредновања програма удружења

Одлука о утврђивању ценовника радова за извођење прикључка на систем даљинског грејања број 119-19 од 7.06.2019.године

СПИСАК предшколских установа чији је оснивач друго правно или физичко лице, у које се могу уписати деца чији родитељи остваре право на накнаду дела трошкова боравка деце у предшколској установи за радну 2019-2020

Решење број 465-6/19-XVI и број 465-116/19-XVI од 27. маја 2019. године

Решење број 465-6/19-XVI и број 465-116/19-XVI од 10. априла 2019. године

Решење ГУ за имовину Града Крагујевца бр.465-8/19-XVI, 465-99/19-XVI и 465-109/19-XVI од 01. априла 2019. године

Решење ГУ за имовину Града Крагујевца бр.465-10/19-XVI

Предлог ценовника карата у јавном градском и приградском превозу путника ГАС Крагујевац

Одлука о измени цена паркирања на посебном паркиралишту Паркинг “Застава”

РЕШЕЊЕ БР.465-6/19-XVI

РЕШЕЊЕ БР.465-12/19-XVI

РЕШЕЊЕ БР.465-10/19-XVI

Акт о примени прописа на таxи возила

Одлука о одобравању средстава за реализацију програма удружења организација у области социјалне и здравствене заштите за 2019.годину

Одлука о избору програма и одобравању средстава за финансирање програма из области омладинске политике у 2018.години

Решење ГУ за привреду бр. 320-1064/17-IX

Решење ГУ за имовину града Крагујевца, Одељење за имовину и имовинско-правне послове о одређивању правног заступника

Решење Градске управе за имовину, Одељење за имовинско-правне послове о одређивању привременог заступника

Решење број III-16-360-72/06

РЕШЕЊЕ БР. 465-462/18- XVI

РЕШЕЊЕ БР. 465-451/18- XVI

Решења ГУ за имовину, Одељења за имовину и имовинско правне послове о одређивању привремених правних заступника